Tre år sedan två lärare brutalt våldtogs och mördades – fortfarande ingen dömd

Kommentar, Stockholm, 19 januari 2018

 

I dag är det tre år sedan två unga lärare brutalt våldtogs och mördades i byn Kaunghka i delstaten Shan i norra Burma. Maran Lu Ra och Tangbau Hkawn Nan Tsin blev bara 20 och 21 år gamla. Spåren pekade mot den burmesiska militären men inga åtgärder vidtogs av polisen. Det framkom även senare att prover och annat bevismaterial försvunnit.

Fortfarande tre år senare väntar kvinnornas familjer på upprättelse. Hittills har ingen ansvarig ställts inför rätta och i dagsläget pågår ingen utredning från myndigheternas sida. I dag den 19 januari, samlas många i staden Myitkyina där kvinnorna ligger begravda för att hedra deras minne och för att uppmärksamma militärens övergrepp.

Runt om i landet har det rapporterats om övergrepp och sexuellt våld från militärens sida, särskilt i minoritetsområden. De senaste vittnesmålen och rapporterna om militärens agerande mot rohingyer i norra Rakhine pekar på ett systematiskt användande av sexuellt våld. Det är ett mönster som känns igen från andra delar av landet. Soldater har ofta pekats ut som förövare men militären åtnjuter i det närmaste total straffrihet. De få fall som tagits till rätten har för det mesta hanterats av militärdomstol bakom lykta dörrar och medfört lindriga påföljder.

Sverige, med en regering som gjort sig känd för sin feministiska utrikespolitik, med en utrikesminister med särskilt engagemang mot sexuellt våld i konflikter, måste visa större ledarskap i dessa frågor. Inom ramen för EU och FN bör Sverige verka för införandet av ett globalt vapenembargo mot Burmas militär och ett stopp för allt samarbete med den burmesiska militären. Riktade ekonomiska sanktioner mot militära ledare och militärägda företag bör även införas. Då militären åtnjuter straffrihet i Burma måste omvärlden agera för att ställa de ansvariga till svars.

Publicerad i Nyheter