Seminarium 14 dec: Perspektiv från Myanmar på landets utmaningar

Efter valen 2015 fick Myanmar för första gången på över femtio år en delvis folkvald regering. Landet har de senaste åren påbörjat en skör demokratiseringsprocess. Trots framsteg är utmaningarna vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer fortfarande stora. Sedan augusti i år har över 600 000 rohingyer tvingats på flykt från våld och övergrepp. Väpnade konflikter pågår mellan etniska grupper och militären på flera håll i landet och landets fredsprocess haltar. Stridigheterna har lett till tusentals nya internflyktingar.

Mot bakgrund av situationen inbjuder UD:s enhet för Asien och Oceanien till ett seminarium om Myanmar. Inbjudna experter från Myanmar talar om situationen i norra Rakhine, fredsprocesser och de väpnade konflikterna samt utmaningar för den demokratiska övergången, mänskliga rättigheter och det krympande utrymmet för civilsamhället.

Statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Ulrika Modéer inleder.

I seminariet deltar:

Kyaw Win, Burma Human Rights Network

Stella Naw, politisk analytiker

Khin Ohmar, Progressive Voice

Moderator: Matilda Hald, ordförande Svenska Burmakommittén. Seminariet hålls på engelska.

Tid:                    Torsdag 14 december kl. 13.30 till 16.00 (inkl. fikapaus)

Plats:                 Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Anmäl ditt deltagande till carina.bildsten@gov.se senast tisdag den 12 december. Vänligen medtag giltig ID-handling.

Varmt välkomna!

UD:s enhet för Asien och Oceanien

Publicerad i Kalendarium