Projekt i Yangon

Målgrupp: kvinnor

“Folk här tror inte att det låga politiska deltagandet bland kvinnor utgör ett problem, men det gör det! Kvinnors upplevelser och perspektiv måste lyftas,” säger Pa Pa Phyo, programansvarig för RAINFALL, som jobbar för jämställdhet.

IMG_20151210_162014

Ge kvinnor mer plats, säger Pa Pa

Föreningen vill öka kvinnors inflytande och har bland annat träningar i politisk empowerment och en feministisk tidning. I valet 2015 kom en av RAINFALLs grundare in i det nationella parlamentet.

Just nu ser gruppen över kriterier och litteratur i den burmesiska skolan:

”Vi kan inte uppnå en jämställd miljö i skolan med skolböcker som är helt skeva. Vi hoppas kunna påverka utbildningspolitiken och lägga fram policyförslag.”

”Vi vill ha fler kvinnliga ledare och fler kvinnor i media. Även icke-politiker behöver jobba för jämlikhet och social rättvisa. Vår tidning är viktig för att burmesisk media i övrigt, avsiktligt eller oavsiktligt, saknar genusperspektiv.”

Pa Pa påpekar att alla gruppers deltagande är viktigt och att RAINFALL även jobbar för icke-diskriminering på andra grunder än kön.

Själv växte hon upp i en by mellan Mon och Karen i sydöstra Burma, delstater som under lång tid erfarit väpnade konflikter. Att de här områdena även var ekonomiskt försummade har varit påtagligt i hennes liv – som tonåring ägnade hon tre år i en thailändsk fiskfabrik som migrantarbetare. Hon har sedan dess jobbat med sexuell och reproduktiv hälsa och slutfört fredsstudier på så olika platser som Musei, Manilla, och Costa Rica.

En person från föreningen har gått Svenska Burmakommitténs utbytesprogram för aktivister.

Läs mer:

Peace for Whom? The Institutionalization of Gender Inequality in Burma’s Reform Processes rapport från Svenska Burmakommittén, 2015

Where are the Women? Negotiations for Peace in Burma rapport från Svenska Burmakommittén, 2013