Projekt i Shan

Målgrupp: klonfliktdrabbade byarshan-2

I Shan State pågick strider även under Burmas historiska val 2015. Kaw Dai jobbar med bybor och unga, som talar shanspråket, för fred och försoning i delstaten.

”Tidigare har det bara varit ledare som bestämt allt men det är byborna som vet hur verkligheten på lokal nivå egentligen ser ut,” säger Sai när vi besöker gruppen i december.

Hur gruppen lyckas ta sig till Shanbyar kors och tvärs genom östra och norra Burma och engagera gräsrötter är unikt. I många år har de undervisat utsatta, i områden där utbildningen varit helt försummad och där skolor i det egna språket förbjudits av militären. Genom sin långa erfarenhet har de sett behovet av kunskaper om politik för att människor ska kunna deltaga.

Kaw Dai stärker människors aktiva inflytande i politiska processer. De bygger upp kunskaper hos bybor om hur de kan delta, och hos lokala föreningar om exempelvis federalism och olika typer av demokratisk samhällsstyrning. Konsekvent dokumenterar de vad krigsoffer fått genomlida och arbetar för att deras perspektiv ska inkluderas i Burmas fredsprocesser.

kaw-dai-rapportI Caught Up in Between – Listening to Shan Communities in Bahmo (2015) vädjar de inte bara militären utan även rebellgrupper att upphöra med människorättsbrott. Rapporten ber stridande parter ta ansvar om de förstört byar, sluta med olaglig beskattning, och mer.

”Krigsdrabbade har inte blivit lyssnade till av vare sig regeringen eller rebellgrupper, utan har lidit i det tysta,” säger Hseng och uppmanar alla som jobbar med Burma att titta i rapporten. ”Genom vårt lyssningsprojekt, där krigsoffer får berätta om vad de varit med om, får stridande parter vetskap om vad som sker på lokal nivå och möjligheten att rätta sina misstag.”

Två personer ur organisationen har gått Svenska Burmakommitténs utbytesprogram för aktivister.