Projekt i Kachin

Målgrupp: ungdomar
Internflyktingläger i Myitkyina

Internflyktingläger i Myitkyina

Ungdomsnätverket i Myitkyina, delstaten Kachins huvudstad, vill stävja det drogmissbruk det ser bland sina jämnåriga och få unga att ta mer aktiv del i samhället.

Burma är världens näst största opiumproducent, och drogmissbruket i norra Burma är ett enormt problem. Det är också ett problem som är nära kopplat till landets pågående väpnade konflikter, och många menar att centralmakten inte är måna om att tygla missbruket som utgör ett tyst folkmord av etniska minoritetsgrupper.

”Medan de väpnade striderna dödar ett tiotal kachiner, förstör drogmissbruket hundratusentals liv,” vittnar ungdomarna i Myitkyina.

Nätverket har dokumenterat hur och varför studenter missbrukar droger. I Myitkyina University tror de att minst en tredjedel använder metamfetamin och heroin. Sedan försöker de på olika sätt öka medvetenheten om farorna med droger. De anordnar regelbundna seminarier och ungdomskonferenser för att uppmuntra samhällsengagemang bland unga.

”En av våra framgångar är att så många vill delta i aktiviteterna. Genom att ha med kurser i olika ämnen har vi lyckats fånga upp fler. Och de som blir upptagna av utvecklingsfrågor är mindre benägna att vända sig till droger,” säger en av kärnmedlemmarna.

På konferenser och ungdomsutbyten mellan fem lokala universitet har fredsprocessen, självbestämmande, och rättsstatsprinciper betats av, högaktuella frågor i Kachin vars befolkning länge kämpat för federalism.

Nätverkets medlemmar vittnar om hur deras engagemang oroar deras familjer, eftersom den väpnade konflikten i delstaten fortgår.

”Våra föräldrar är rädda att vi ska bli gripna och ibland är vi själva oroade för vår säkerhet,” säger de och berättar om hur underrättelsemän bevakar och frågar ut dem när de exempelvis delar ut flygblad på allmänna platser, och att de fått sina telefoner avlyssnade.

Trots att utmaningarna i Kachin är enorma och komplexa är ungdomarna hängivna:

”Vi kan inte förhindra den tunga drogproduktionen men ett hav kan inte bildas utan enskilda droppar. Vi vill skapa förändring helt enkelt för att vi måste. Knarket har förödande konsekvenser för kachinfolket.”

En person ur nätverket har gått Svenska Burmakommitténs utbytesprogram för aktivister.

Läs mer:

Dagbok från Kachin, reportage i tre delar från rebellstyrt område av Jenny Hedström, 2013