Program i Burma

Svenska Burmakommitténs program i Burma stärker förändringsaktörer inom landets civilsamhälle. De lokala organisationer vi samarbetar med folkbildar och organiserar människor, granskar makthavare och utkräver ansvar på olika sätt.

Deras arbete är centralt för demokrati och fred i ett Burma där det fram tills nyligen varit förbjudet att uttrycka sig fritt, och omöjligt att ha insyn och inflytande i beslut som rör ens liv.

Våra samarbetsparter består av före detta politiska fångar, aktivister, ungdomar, munkar, och bönder som arbetar för politisk förändring. De finns i åtta av Burmas fjorton delstater.

Här är röster från några av de grupper vi stödjer!

Område: Kachin
Målgrupp: ungdomar

kachinUngdomsnätverket i Myitkyina, delstaten Kachins huvudstad, vill stävja det drogmissbruk det ser bland sina jämnåriga och få unga att ta mer aktiv del i samhället. ”Vi vill skapa förändring helt enkelt för att vi måste. Knarket har förödande konsekvenser för kachinfolket.”

Läs mer om ungdomsnätverket >>


Område: Mandalay
Målgrupp: bönder

mandalay-2Nätverket Människorättsförsvararna hjälper bybor lösa konflikter med lokala myndigheter. ”Vi har hjälpt bönder få kompensation för beslagtagen mark, genom att prata med och skriva brev till makthavare, hålla presskonferenser, och eventuellt ta till gatan.”

Läs mer om bondenätverket >>


Område: Yangon
Målgrupp: kvinnor

yangon“Folk här tror inte att det låga politiska deltagandet bland kvinnor utgör ett problem, men det gör det! Kvinnors upplevelser och perspektiv måste lyftas,” säger Pa Pa, programansvarig för en förening som jobbar för jämställdhet.

Läs mer om kvinnogruppen >>


Område: Shan
Målgrupp: konfliktdrabbade

shan-2Hsengs och Sais organisation tar sig kors och tvärs genom Shanstaten, trots försummade vägar och väpnad konflikt, för att stärker gräsrötter. ”Krigsdrabbade har inte blivit lyssnade till av regeringen och rebellgrupper, utan har lidit i det tysta.”

Läs mer om Shangruppen >>


Syftet med programmet är att stärka lokala gruppers förmåga att bidra till samhällsförändring
Demokratiworkshop i mellersta Burma.

Demokratiworkshop i Bago, mellersta Burma.

Genom det får lokala aktivister utbildning inom bl.a. mänskliga rättigheter, icke-diskriminering, och påverkansarbete. Organisationer får långsiktigt stöd i att stärka interndemokratiska strukturer, bli mer effektiva i sin verksamhet, engagera människor och bygga allianser inom Burmas civilsamhälle.

Programmet är utformat i nära samarbete med etablerade aktivistnätverk inom demokratirörelsen, och består av ett tjugotal mindre, långsiktiga projekt.

Kunskap om grundläggande rättigheter är ett viktigt steg mot att människor ska kunna stå upp mot orättvisor och ställa krav på politiker
Inget dammbygge utan att prata med de boende först.

Inget dammbygge utan att prata med de boende!

I diktaturens Burma har befolkningen utsatts för svåra människorättskränkningar av staten. Landets pågående reformprocess medför betydligt större utrymme för människor att kunna uttrycka och organisera sig, en möjlighet som innebär att framtida kränkningar kan förhindras och dialog mellan folket och styrande förbättras.

För att människors rättigheter ska respekteras behöver grupper med lokal förankring stödjas i deras arbete att kanalisera röster uppåt till makthavare.

 

2014 gjordes en stor extern utvärdering för att bedöma projektens resultat

Utvärderingen fann att SBK:s projekt är högst relevanta och viktiga bidrag till ett starkare civilsamhälle och demokratisering i Burma. Dels når arbetet gräsrotsaktörer som har få andra möjligheter till samarbete, och dels stöds organisering även inom mer politiska frågor, vilket är avgörande om vanliga människor på riktigt ska få ökat inflytande i samhället.

Demokratiprogrammet påbörjades 2010 och finansieras genom Sida.