PRM: Burmas muslimska minoriteter hårt utsatta inför historiskt val

PRESSMEDDELANDE

SVENSKA BURMAKOMMITTÉN

30-09-2015

Om en dryg månad, den 8 november, hålls ett historiskt parlamentsval i Burma/Myanmar, men den muslimska minoriteten rohingya tillåts varken rösta eller ställa upp med kandidater. Även andra muslimska kandidater har ratats av landets valkommission, samtidigt som ultranationalistiska krafter växer sig oroväckande starka.

– Sverige och EU måste tydligt markera att man förväntar sig att den burmesiska regeringen skyddar sin befolkning oavsett ursprung och upphäver lagar och policys som diskriminerar minoriteter, skriver Svenska Burmakommittén i en debattartikel i Omvärlden.

– Att en förtryckt folkgrupp på detta sätt förvägras politisk representation gör dem ännu mer utsatta, säger Jerker Ekvall, ordförande för Svenska Burmakommittén.

I september antogs den sista av fyra så kallade ras- och religionslagar, ett kontroversiellt lagpaket som lades fram av Burmas ultranationalistiska grupp Ma Ba Tha. Lagarna strider mot grundläggande mänskliga rättigheter om religionsfrihet och drabbar särskilt Burmas muslimska minoritet, varnar experter som Human Rights Watch. De som säger emot Ma Ba Tha utsätts för trakasserier. Den ultranationalistiska gruppen avskräcker även väljare från att stödja Aung San Suu Kyi och hennes National League for Democracy, NLD, som utgör det största oppositionspartiet. Även NLD tros ha uteslutit muslimska kandidater i sina egna led.

– Det finns en allvarlig risk för våldsamheter med religiösa förtecken i samband med valet.  Ultranationalister tillåts härja fritt i Burma, medan människorättsaktivister fortsätter fängslas. EU måste kräva av Burmas myndigheter att skydda landets minoriteter, säger den erkända människorättsaktivisten Khin Ohmar från Burma Partnership under sitt Sverigebesök i veckan.

– Burmas makthavare måste bevisa att de agerar mot ultranationalistisk hatpropaganda. EU måste kräva av Burmas regering att den verkar för en miljö utan hot och oro där fria val kan hållas, säger Jerker Ekvall, ordförande Svenska Burmakommittén.

Rohingyas är en statslös minoritet som under lång tid utsatts för grav statssanktionerad diskriminering. Khin Ohmar leder civilsamällsorganisationen Burma Partnership och är en tidigare Anna Lindhpristagare. I november granskas Burma i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve.

För mer information kontakta
Shantana Shahid, informationsansvarig Svenska Burmakommittén
+46 720 40 43 30, shantana@burmakommitten.org

Den 8 och 9/10 anordnar Svenska Burmakommittén seminarier med Bertil Lintner i Stockholm:

Burmas Val 2015 – Valupptrappning, på ABF Stockholm 8/10 16:00

Burmas Val 2015 – Vad står på spel för etniska minoriteter? MR-fonden 9/10 9:00

#BurmasVal2015 Håll utkik efter höstens seminarier!

#BurmasVal2015 Håll utkik efter höstens seminarier

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmas rohingyabefolkning har länge utsatts för grav systematisk diskriminering och befaras varken få ställa upp eller rösta i valet. Foto: SBK

Burmas rohingyabefolkning har länge utsatts för grav systematisk diskriminering och får varken ställa upp eller rösta i valet. Foto: SBK

Publicerad i Nyheter