Öppet brev till Volvo

Volvo för miljonaffärer i en högst kontroversiellt område i Burma. Svenska Burmakommittén uppmanar dem att visa att företaget inte bidrar till korruption, knarkhandel eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Läs pressmeddelandet här och vårt öppna brev till Volvo nedan, där vi ber dem:
  • redogöra för hur Volvo säkerställer att verksamheten i Myanmar inte inbegriper korruption, och inte bidrar till konflikt eller människorättsbrott.
  • offentliggöra Volvos utökade riskanalys (enhanced human rights due diligence) för Myanmar.
  • redogöra för hur Volvo utvärderar kundrisker i Myanmar, i synnerhet för verksamheten i Hpakant, och för hur de försöker påverka kunder att förhindra risker, stoppa eventuellt pågående negativ påverkan och gottgöra eventuella kränkningar som skett.
  • förklara hur det är möjligt att företagets maskiner hamnat hos heroinsyndikat och hur man söker gottgöra för de negativa konsekvenser detta medfört. T.ex. drabbar heroinmissbruket lokalbefolkningen hårt.
Nedan kan du även läsa Volvos svar.

Burmakommitten logo_grande

Till Martin Lundstedt, VD och koncernchef Volvo, 2015-11-24

Angående Volvos verksamhet i konfliktdrabbat område i Myanmar/Burma

Hej Martin Lundstedt,

Det är med stor oro Svenska Burmakommittén läser Blank Spot Projects reportage från delstaten Kachin i norra Myanmar/Burma. Volvo uppges göra miljonaffärer i den kontroversiella gruvstaden Hpakant, som är stängd för människorättsorganisationer.

Vi vill med detta brev be er redogöra för hur Volvo säkerställer att affärsverksamheten i Kachin inte bidragit, och inte kommer att bidra, till korruption, människorättskränkningar och den pågående väpnade konflikten i norra Myanmar.

Sedan 2003 har Volvo en återförsäljare i just Hpakant, centrum för världens jadebrytning. Sektorn är högst kontroversiell, och kontrolleras av militära eliter, miliser, knarksyndikat och affärsmän med nära samröre med den tidigare militärjuntan.

Jadebrytningen omsätter enorma summor, uppemot 31 miljarder USD under 2014, pengar som inte gynnar Myanmars fattiga befolkning eller når statskassan. Summan utgör nästan halva Myanmars BNP. Kachinstatens naturresurser är också en drivande faktor bakom väpnade konflikter i regionen, som orsakar stort mänskligt lidande. Sedan 2011 har 100 000 personer tvingats fly sina hem från områdena omkring Hpakant. Trots den positiva utgången i Myanmars parlamentsval har militären på flera sätt det senaste året markerat sin fortsatta maktställning – i maj inleddes den största krigsoffensiven i Myanmar sedan självständigheten, enligt Jane’s Defense Weekly. Människorättssituationen i landet, i synnerhet i delstater som Kachin, är allvarlig.

Just Hpakant genomsyras av korruption, knark och krig. Global Witness lanserade nyligen en omfattande rapport om detta: www.globalwitness.org/jade-story/. National Resource Governance Institute rankar Myanmar som sämst i världen vad gäller transparent och ansvarsfull naturresursutvinning.

Av Blank Spot Projects reportage framgår även att Volvos maskiner används av Sydostasiens största tillverkare av heroin och metamfetamin. De här uppgifterna ser vi oerhört allvarligt på. Heroinmissbruk har förstört hela samhällen i norra Myanmar och våra partnerorganisationer i Kachin lyfter konsekvent detta som ett av de absolut största problem de handskas med. Samma bolag är föremål för sanktioner och vi ber er redogöra för de steg ni vidtagit för att undersöka hur era maskiner hamnat hos dem, och hur ni söker gottgöra de negativa konsekvenser det här medfört. Blank Spot Project skriver även att ”USA förnyade 2013 förbudet mot import av jade, trots att andra sanktioner lyftes, mot bakgrund av situationen i Hpakant.”

Till Blank Spot Project uppger Volvo att ni följer de tillämpliga regler om exportkontroll som är uppsatta av organisationer som EU, FN eller enskilda stater. Kachin är laglöst och krigsdrabbat, och regelverk för att skydda lokalbefolkningen och miljön saknas. Det är långt ifrån tillräckligt för europeiska företag att följa befintliga lagar, utan rigorösa konsekvensanalyser är ett måste. Ni uppger att ni följer FN:s riktlinjer och vi ber er redogöra för hur.

Företag har ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och Sveriges nationella handlingsplan i samma fråga: Detta innebär att företagens verksamhet inte ska orsaka, bidra eller vara kopplade till kränkningar av mänskliga rättigheter, inte minst när det gäller konfliktdrabbade områden, och att de ska agera för att förhindra sådana kränkningar. Likaså bör de åtgärda en negativ påverkan på mänskliga rättigheter som de är inblandade i. Företag har även ansvar vad gäller människorättskränkningar genom affärsförbindelser och kunder.

Vi ber er redogöra för hur ni säkerställer att er verksamhet i Myanmar inte inbegriper korruption, och inte bidrar till konflikt eller människorättsbrott.

Vi ber er offentliggöra er utökade riskanalys (enhanced human rights due diligence) för Myanmar.

Vi ber er redogöra för hur ni utvärderar kundrisker i Myanmar, i synnerhet för verksamheten i Hpakant, och för hur ni försöker påverka kunder att förhindra risker, stoppa eventuellt pågående negativ påverkan och gottgöra eventuella kränkningar som skett.

Vi ber er även förklara hur det är möjligt att företagets maskiner hamnat hos heroinsyndikat och hur man söker gottgöra för de negativa konsekvenser detta medfört. T.ex. drabbar heroinmissbruket lokalbefolkningen hårt.

Med väntan på svar,
Svenska Burmakommittén

Mer om jade i Burma/Myanmar:

Jade: Myanmar’s Big ”State Secret”, Global Witness, rapport oktober 2015

Myanmar’s Jade Curse, Al Jazeera, dokumentär december 2014

Svar från Volvo den 1 dec 2015:

Till Jerker Ekvall, ordförande Svenska Burmakommittén

Volvokoncernen ser mycket positivt på de förändringar som sker i Myanmar i form av demokratisering och en mer stabil politisk situation. Brott mot mänskliga rättigheter är alltid allvarliga – var de än sker i världen. I vår uppförandekod har vi en tydlig skrivning om att vi inte skall medverka till brott mot mänskliga rättigheter. Samma regler gäller för våra leverantörer och partners. Myanmar är idag en ytterst liten marknad för Volvokoncernen och utgör mindre än en halv procent av vår totala försäljning. Vi har ingen egen verksamhet i landet, istället är koncernen representerad genom vår fristående återförsäljare UMG.

Vi är naturligtvis medvetna om de problem som finns i Myanmar. Det råder ingen tvekan om att situationen i de illegala gruvorna är mycket allvarlig och behöver förbättras. Vi vill vara tydliga med att Volvokoncernen inte bedriver handel med illegala gruvor utan följer tillämpliga lagar och regler som satts upp av EU, FN och regeringen i landet och säljer endast till de gruvor som har erforderliga licenser. Vi har även i vårt avtal UMG tydligt specificerat att för att få sälja våra produkter ska importör och samtliga återförsäljare följa gällande lagar och regler. Vi förväntar oss även att de följer de principer som finns i vår uppförandekod och att vi utvärderar deras arbete. Vi kräver också att våra partners ställer samma krav på sina samarbetspartners.

Vi tror att det bästa som vi som enskilt företag kan göra är att följa sanktioner och embargon. Vi tror att vi gör mer nytta genom närvaro och utbyte än genom ensidiga bojkotter. Till exempel har användningen av moderna, och allt större, maskiner möjliggjort en ökad grad av mekanisering av den legala jadeutvinningen. Det har inneburit säkrare gruvdrift eftersom många manuella och farliga moment har kunnat elimineras. Däremot finns många av dessa moment finns kvar i den illegala gruvdriften, dit vi alltså inte säljer maskiner. Vi är också fast övertygade om att vi som företag gör mest nytta när vi ägnar åt oss det vi kan och är bra på – att utveckla våra affärer och bidra till att skapa välstånd och utveckling genom de jobb och produkter vi skapar och säljer.

Vi har gjort en due dilligence för Myanmar och identifierat områden som vi behöver fokusera på. En aktivitet som vi har initierat är ett samarbete med The Myanmar Centre for Responsible Business, och följer vår samarbetspartners arbete noga för att säkerställa att det finns effektiva policys och processer på plats för att motverka korruption och kränkning av mänskliga rättigheter.

Vi har följt den senaste tiden oerhört tragiska olycka i Kachin och beklagar verkligen att så många människor har fått sätta livet till i samband med att de letar efter jade i restmaterialet från gruvan. Tripple One är inte en kund till vare sig Volvokoncernen eller UMG och vi har inte sålt utrustning till denna gruva. De Volvomaskiner som ses på bilderna från olycksplatsen är från närliggande gruvor och används för räddningsoperationen efter raset. Efter olyckan beordrade regeringen att utrustning från de kringliggande gruvorna skulle användas för att ta bort rasmassorna för att hitta överlevande.

Låt oss också ta tillfället i akt att kommentera de bilder som förekommit i media från illegal jadebrytning i Kachin. Vi har analyserat bilderna och kan konstatera att fordonen är cirka åtta år gamla och har med största sannolikhet sålts på den globala andrahandsmarknad för anläggningsmaskiner där fordon byter ägare i andra och tredje hand. Anläggningsmaskiner precis som lastbilar och personbilar kan byta ägare flera gånger under en livstid.

Med vänlig hälsning

Malin Ripa, ansvarig för CSR-frågor Volvokoncernen

Publicerad i Nyheter