Vilka är vi?

Svenska Burmakommittén är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Vi stödjer gräsrotsaktivister som kämpar för en demokratisk utveckling i Burma/Myanmar.

Styrelsen 2017

Matilda Hald, Ordförande arbeter som Programme Manager for Agenda 2030 på Dag Hammarskjöld Foundation. Hon följt Burmas utveckling länge har tidigare bl.a. varit verksamhetschef för Svenska Burmakommittén.

Gunilla Odin arbetar sedan länge med biståndsfrågor på Svenska Amnestyfonden. Gunilla bodde och arbetade i Burma mellan 2010-2012 och har suttit i Burmakommitténs styrelse sedan 2013.

Jörgen Schönning har arbetat med svenskt bistånd till och i Asien sedan mitten på 1970-talet och med Burma sedan slutet av 90-talet. Stationerad i  Bangkok/Yangon 2008-2012. Jörgen har suttit i Burmakommitténs styrelse sedan 2013.

Karin Valtersson arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter i Burma för Burma Campaign UK i London. Hon arbetade med informationsfrågor på Svenska Burmakommitten mellan 2010-2013 och har suttit i styrelsen sedan 2014.

Andreas Boström jobbar till vardags på Amnesty Internationals svenska sektion. Statsvetare med fokus på mänskliga rättigheter och har suttit i styrelsen sedan 2014.

Marie Månson är sedan 2017 internationell chef på RFSL. Tidigare arbetade hon på Civil Rights Defenders som programchef för ett säkerhets- och skyddsprogram för utsatta människorättsaktivister, efter att ha varit programchef för verksamheten på Västra Balkan. Marie valdes in till styrelsen 2016.

Eva-Maria Munck är lärare och sedan 2016 bosatt i Mae Sot, Thailand, där hon undervisar i engelska. Eva-Maria är grundare av Stockholms Amnestykör och är nu inne på sitt fjärde år som ledamot i Burmakommitténs styrelse. Hon finns också med i Svenska kyrkans referensgrupp kring Burma.

Yee-Yin Yap har arbetat med administration och projektplanering på International IDEA i många år och i USA, där hon också studerade kommunikation, sociologi och offentlig förvaltning på universitetet. Hon har en masterexamen inom Communication for Development och har frilansat som konsult inom strategisk kommunikation och planering. Yee-Yin blev invald i styrelsen 2017.

Helen Buhtoo kommer från Burma och folkgruppen Karen. Hon bodde i Thailand fram tills 2003 då hon kom till Sverige. Har ett långt engagemang bakom sig i olika grupper som arbetar för fred och mänskliga rättigheter i Burma, bland andra Karen Women’s Organization och Karen Youth Organization. Helen har också varit engagerad i S-studenters Burmautskott. Blev invald i styrelsen som suppleant 2017.

Kansliet

Kristina Jelmin, Verksamhetschef

Liz Tydeman, Programhandläggare i Yangon

Noak Löfgren, info/påverkan.

Alexander Jäätmaa, info/påverkan