Ny rapport – Suspicious Minds: the Myanmar National Human Rights Commission’s Trust Deficit 2017

Svenska Burmakommitténs partnerorganisationer Progressive Voice och Action Committee for Democracy Development (ACDD) släpper idag, tillsammans Smile Education and Development Foundation, en kritisk rapport om Burma / Myanmars Nationella människorättskommission, Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC).

logo_report_pv

Rapporten –  ”Suspicious Minds: the Myanmar National Human Rights Commission’s Trust Deficit 2017” – är en del ANNIs* årsrapport om nationella människorättsinstitutioner i Asien, som offentliggjordes i Bangkok den 29 november 2017, för att sammanfalla med APF**.

I rapporten ges flera exempel på kommissionens bristfälliga arbete och bristande självständighet och transparens. Det har lett till att civilsamhällets förtroende för kommissionen är lågt och  nu krävs strukturella reformer.

Läs rapporten här.

* The Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions (ANNI)

**Asian Pacific Forum on National Human Rights Institutions

 

 

Publicerad i Nyheter