Ny rapport: Skadeskjuten Fred

Skadeskjuten Fred – Upptrappade strider undergräver fredsprocessen i Burma

”Under sommaren och hösten har inbördeskriget i norra Burma eskalerat kraftigt. Utvecklingen är på flera vis illavarslande och riskerar att underminera möjligheterna till en hållbar fred i Burma på kort såväl som på lång sikt”, skriver Axel Kronholm i en ny rapport för Svenska Burmakommittén.

Inbördeskriget i norra Burma är ett av världens längsta. Trots att regeringen, under ledning av Aung San Suu Kyi, inlett nya fredssamtal fortsätter striderna mellan den burmesiska militären och etniska väpnade grupper. I striderna har många civila drabbats.

I början av oktober demonstrerade tiotusentals människor runtom i landet och krävde fred, utveckling och ett slut på militärens attacker. Men samtidigt som det folkliga engagemanget för fred är positivt finns det också oro inom civilsamhället för att striderna riskerar att öka klyftorna mellan de etniska minoritetsfolken och den burmesiska majoriteten.

Därtill fortsätter kvinnor att uteslutas från politiska processer i Burma, samtidigt som de drabbats hårt och på särskilda sätt av landets väpnade konflikter. I den senaste nationella fredskonferensen fick kvinnoorganisationer endast en observerande roll.

Rapporten ”Skadeskjuten fred – Upptrappade strider undergräver fredsprocessen” i Burma tar sitt avstamp i de intensifierade striderna som ägt rum i norra Burma under hösten 2016. Den beskriver de utmaningar som finns för Burmas nya regering att skapa en inkluderande fredsprocess och lyfter perspektiv från civilsamhället kring vad som behövs för att skapa en långsiktigt hållbar fred.

Foto: Axel Kronholm

Foto: Axel Kronholm

Ladda ner Skadeskjuten Fred

Axel Kronholm är frilansjournalist som bevakar konflikt, politik, miljö och mänskliga rättigheter i Syd- och Sydostasien för medier som Washington Post, The Guardian, BBC, Sveriges Radio och Svenska Dagbladet, med flera. Han är också reporter för magasinet OmVärlden.

Publicerad i Nyheter