Uttalande 11 dec: Tredje gången gillt – idag måste EU agera

Uttalande av Svenska Burmakommittén 2017-12-11

Idag träffas EU-ländernas utrikesministrar för ett tredje ministerrådsmöte sedan våldsutbrottet i Rakhine 25 augusti tidigare i år. De enda åtgärderna som EU vidtagit för att hindra militärens fruktansvärda övergrepp på den muslimska minoriteten rohingya är att under en period sluta bjuda in militära ledare till EU samt meddela att medlemsländerna ska ”se över” militära samarbeten med den burmesiska militären. Det är oklart vad det senare innebär. 

600300

Sedan den akuta krisens början för tre månader sedan har över hälften av rohingyabefolkningen i norra Rakhine (minst 620 000 människor) flytt undan militärens angrepp och fortfarande flyr tusentals dagligen.  EU är en stor och viktig partner till Burma som skulle kunna påverka, men hittills har åtgärderna varit otroligt svaga.

Sverige måste driva på för att EU ska agera för att stoppa den burmesiska militärens övergrepp och för ansvarsutkrävande genom att

  • Använda alla diplomatiska kanaler för att sätta press på Burmas militära och civila ledare.
  • Utöka EU:s nuvarande vapenembargo mot militären till att även omfatta annat materiel, samt avlsuta alla samarbeten med den burmesiska militären.
  • Införa ekonomiska sanktioner riktade mot militären och militärägda företag, samt visumförbud för militära ledare.
  • Verka för att FN ska införa ett globalt vapenembargo mot den burmesiska militären.
  • Verka för att FN:s generalförsamling återinför en återkommande resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Burma.
  • Verka för att FN:s säkerhetsråd remitterar övergreppen mot rohingyer  till den internationella brottsmålsdomstolen (ICC)
  • Aktivt arbeta för att FN:s undersökningskommission (Fact Finding Mission) kan genomföras och användas för att utkräva ansvar från förövarna.

Sverige bör också tydligt formulera och kommunicera vilka konkreta åtgärder mot den burmesiska militären eller andra myndigheter som Sverige driver, bilateralt och genom EU.

Bakgrund: så har EU agerat hittills.
I ett uttalande efter mötet 16 oktober uppgavs att hårdare åtgärder skulle övervägas om inte situationen för rohingyerna förbättrades. Men på det nästkommande ministerrådsmötet i november nämndes inte rohingyernas situation överhuvudtaget, enligt de officiella mötesanteckningarna. Frederika Morgherini, EU:s höga representant för utrikesfrågor, ska dock ha inlett mötet med att nämna rohingyerna och säga då kommande ASEM-mötet 20-21 november i Burma var ett bra tillfälle att diskutera frågan.

Men Fredrika Morgherini nämnde aldrig ordet rohingya, varken när hon inför ASEM-mötet framförde EU:s officiella ställningstagande eller när hon kommenterade sitt informella möte med Aung San Suu Kyi. Tvärtom beskrev hon mötet med statskansler Aung San Suu Kyi, som handlade om Rakhine-krisen, som ”extremt uppmuntrande”. Statskanslern, som var ordförande under ASEM-mötet, nämnde varken rohingyer eller Rakhine i sitt uttalande.

Dessutom nämns varken rohingyer eller Rakhine i dagordningen för det kommande ministerrådsmötet 11 december. Detta är extremt oroväckande och avspeglar inte på något sätt den desperata situation som hundratusentals barn och vuxna nu befinner sig i på grund av den strukturella diskriminering och återkommande brutala övergrepp som den muslimska minoriteten har fått utstå under decennier. Minst fem massakrer har genomförts i Rakhine sedan augusti, fler än 620 000 människor har flytt till Bangladesh och över 288 byar har helt eller delvis bränts ner.

”Aldrig igen” sas det efter Rwanda och Srebrenica. Men nu händer det igen. Och EU ser på. Historielösheten och likgiltligheten inför den skyddslösa civilbefolkningens öde är uppseendeväckande.

Presskontakt

Publicerad i Nyheter