Ny skrift: Peace for Whom?

The institutionalization of gender inequality in Burma’s reform processes

Om inte Burma/Myanmars kvinnor får delta i politiska förändringsprocesser redan från början går man miste om en viktig möjlighet att bekämpa könsdiskriminering och sexuellt våld i landet, skriver Jenny Hedström i den nya briefern Peace for Whom?

I Burma har kvinnor länge uteslutits från den politiska sfären, samtidigt som de drabbats hårt och på särskilda sätt av landets väpnade konflikter. Internationella aktörer bör stå upp för kvinnors deltagande inom beslutsfattande, inklusive fredsförhandlingar.

Om kvinnor inte ges möjlighet att aktivt delta i landets pågående reformprocesser riskerar resultatet bli nya policyinitiativ som inte beaktar kvinnors erfarenheter av konflikt och utanförskap, som försvårar försoning och som cementerar ojämlikhet mellan könen.

Peace for Whom? förklarar varför det är centralt att verka för kvinnors deltagande i Burmas reformprocesser, och lyfter fram röster från landets kvinnorättsaktivister.

Briefern är en uppföljare till Where are the Women? Negotiations for Peace in Burma.

Läs Peace for Whom? (PDF)

Jenny Hedström, Monash University, Australien, forskar om kvinnor i den väpnade kampen i Kachin State. Hon har utkommit med en lång rad publikationer som rör Burma/Myanmar, gender och etnicitet för både akademiska och policykretsar, senast i International Feminist Journal of Politics. Hedström har tidigare suttit i Svenska Burmakommitténs styrelse. 2013 publicerade vi hennes dagboksinlägg inifrån Kachin, där hon intervjuade motståndsrörelsen och internflyktingar.

 Röster om Peace for Whom?:

IMG_20150512_185010-2

Hel Lay, Burmese Women’s Union:

Min familj tvingades fly Burmas väpnade konflikter. Soldater våldtar och dödar kvinnor fortfarande, utan att straffas. I den pågående fredsprocessen har nästan inga kvinnor fått delta! Länder i väst stödjer den här fredsprocessen – ni som givare måste kräva att genderfrågor inkluderas.

 

 

 

 

IMG_20150512_184532-2

Khin Myo Kyi, RAINFALL Gender Study Group:

Burma har en nationell plan för att stärka kvinnors ställning, som regeringen själv låtit ta fram. Men den finns bara på papper! Parlamentet klubbar igenom oerhört oroväckande raslagar just nu, som lagts fram av ultranationalister, lagar som också diskriminerar kvinnor. För att stödja Burmas kvinnor borde internationella aktörer trycka på Burmas makthavare att implementera sin egen strategi!