Debattartikel: Burmas rohingyaminoritet hårt utsatt inför historiskt val

Den här debattartikeln publicerades i Omvärlden den 30.09.2015, ”Även biståndsfinansierade svenska aktörer bör hjälpa förföljda i Burma”

Om en dryg månad, den 8 november, hålls historiska parlamentsval i Burma, men den muslimska minoriteten rohingya tillåts varken rösta eller ställa upp med kandidater. I slutet av september varnade också analytiker för nya massövergrepp i landets västra delar, där hundratals människor dödats sedan 2012 i våld mellan folkgrupper. Sverige, EU och andra europeiska aktörer som jobbar med Burma måste tydligt och offentligt markera att man förväntar sig att den burmesiska regeringen skyddar sin befolkning oavsett ursprung, upphäver lagar och policys som diskriminerar minoriteter, och aktivt verkar för försoning mellan landets många folkgrupper.

Efter 50 år av militärstyre håller Burma på att öppna upp. Därför är det här valet historiskt, men när valkampanjerna officiellt satt igång står det klart att valkommissionen ratat alla kandidater som är rohingya, en muslimsk minoritet som under lång tid utsatts för statssanktionerad diskriminering och förföljelse. Exempelvis får den nuvarande parlamentarikern Shwe Maung inte ställa upp till val igen eftersom han är rohingya.

En minst lika alarmerande fråga är att hundratusentals rohingya mist sin rösträtt i det stundande valet, trots att de fått rösta tidigare år. Att en förtryckt folkgrupp på detta sätt förvägras politisk representation gör dem ännu mer maktlösa, vilket ytterligare försvårar en lösning på konflikten i västra Burma.

Det nyligen instiftade Early Warning Project, som arbetar mot folkrättsbrott varnar för att risken för massövergrepp och etnisk förföljelse i västra Burma är mycket hög. Burma toppar organisationens lista över högriskländer. Hotet riktar sig mot samma minoritet som de senaste åren flytt landet i överfulla båtar. I våras påträffades massgravar i Thailand med rohingyas, som fallit offer för skrupellösa människosmugglare.

Rohingyas flyr från en ohållbar situation i Burma. De hålls inspärrade i särskilda getton, utan rörelsefrihet eller tillräcklig tillgång till mat eller sjukvård. Sverige bidrar med livräddande humanitär hjälp till dessa läger, men för att bidra till en hållbar lösning krävs samlade krafter och politiska krav. FN-rapportören för mänskliga rättigheter i Myanmar, Yanghee Lee, ser inga förbättringar för rohingyas människorättssituation.

Den svenska regeringens Burmastrategi betonar minoritetsrättigheter och konfliktkänslighet. Så sent som i somras uttalade sig även EU om att rohingyas borde ha rösträtt. Trots detta avfärdar en gästtalare från Myanmar ISIS, upprättad av den tidigare militärjuntan, vid ett seminarium den 22/9 hos svenska Institute for Security and Development Policy (ISDP) öppet rohingyas existens och rättigheter.

ISDP finansieras av svenska Utrikesdepartementet och EU. Talaren tilläts tala helt oemotsagd av arrangörerna, vilket visar på en bristande förmåga hos svenska aktörer att lyfta minoritetsrättigheter med burmesiska samarbetsparter. Efter att rohingyas uteslutits från röstlistorna har heller inga högljudda protester hörts från EU.

Sveriges sektionskontor i Yangon gick nyligen samman med en rad andra ambassader för att uttrycka oro över risken för religiöst motiverat våld i samband med Burmas parlamentsval. Fler måste liksom det svenska sektionskontoret utifrån egna landstrategier översätta ord till handling. FN-rapportören Yanghee Lee har stakat ut en väg framåt, med betoning på människors rätt till självidentifiering och tillhandahållande av sjukvård och mat. Hon kräver att rörelserestriktionerna och all annan diskriminerande politik upphävs.

Nu krävs en samlad kraftansträngning där alla möjliga ingångar till Burma, svenska likväl som på EU-nivå, används för att trycka på för grundläggande mänskliga rättigheter för att hjälpa en av världens mest förföljda folkgrupper. Detta gäller givetvis även skattefinansierade biståndsaktörer.

Jerker Ekvall, ordförande, Svenska Burmakommittén

Shantana Shahid, informationsansvarig, Svenska Burmakommittén

 

Den 9/10 anordnar Svenska Burmakommittén och MR-fonden ett seminarium om minoritetsrättigheter i Myanmar med journalisten Bertil Lintner. Mer information.

Publicerad i Nyheter