Avslag på överklagan mot fängelsedom för Reutersjournalister

Kommentar, Stockholm, 11 januari 2019

I dag beslutade en domstol i Yangon att avslå de två fängslade Reutersjournalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oos överklagan av domen mot dem. Journalisterna dömdes till sju års fängelse i september 2018 för att ha brutit mot sekretesslagar i samband med att de bevakade militärens agerande i norra Rakhine.

Trots att beslutet var väntat är det en besvikelse och ytterligare ett tecken på ett allt hårdare klimat i Burma för journalister och människorättsförsvarare. Flera bedömare ser processen mot Reutersjournalisterna som politiskt motiverad och ifrågasätter det burmesiska rättsväsendets oberoende.

Oberoende journalistik och granskning av makthavare är en hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Burmas repressiva och föråldrade lagstiftning bör omgående reformeras i enlighet med internationell praxis och tveksamma rättsprocesser mot journalister och människorättsförsvarare läggas ned.

Vidare läsning

Journalister dömda till sju års fängelse i Burma – ett tydligt tecken på den allt sämre press- och yttrandefriheten i landet

Pressmeddelande: Arresterade burmesiska journalister fortfarande försvunna efter en vecka – visar att kontrollen av medier hårdnar i Burma (19 december 2017) – Svenska Burmakommittén

Sammanställning om varför fallet bör avskrivas – av Reutersreportrarnas försvar

Reuters-journalisterna ska ställas inför rätta i Burma – Krönika av Sarah Schulman, som känner Wa Lone

Publicerad i Nyheter