24 april kl 13 – Samtal om fredlig konflikthantering i Burma

Med Moe Thway från Generation Wave och KoThet Swe Win från National Youth Congress
Fredag 24 april 13.00 – 14.30 (Fika 13-13.15)
På Sida, Valhallavägen 199. Lokal: Asante
Språk: engelska
Föranmälan till kenneth.hotz@svenskafreds.se

Inbjudan i PDF

I slutet av 2015 har regeringen i Burma sagt att det kommer att hållas fria val, som också ska få
övervakas av FN och EU. Men engagerade civilsamhällesorganisationer litar inte på regeringens
intentioner, och ingen vet med säkerhet om det verkligen kommer att genomföras ett val, och i
sådant fall under vilka omständigheter.

Engagerade aktivister och organisationer erfar att demokratin och yttrandefriheten begränsas
mer och mer. Fredliga demonstrationer har slagits ner med våld och aktivister har fängslats.
Samtidigt pågår vapenstilleståndförhandlingar mellan armén och de etniska väpnade grupperna
och för första gången på 60 år finns en underskriven överenskommelse om ett framtida nationellt
vapenstilleståndsavtal. Detta trots att det pågår våldsamma konflikter mellan armen och
etniska väpnade grupper i Kachin och Shan State.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har nyligen påbörjat ett Sidafinansierat program med
nio civilsamhällesorganisationer som arbetar för fredlig konflikthantering i Burma. Svenska
Burmakommittén är på plats sedan 2010 och stödjer ett tjugotal nätverk av gräsrotsaktivister i
landet. LSU inleder i år ett samarbete med National Youth Congress, landets största nätverksorganisation
för ungdomar.

Vad innebär fredlig konflikthantering och hur kan civilsamhället bli en aktiv part för att bidra
till hållbar fred och demokrati?

Seminariet är delvis finansierat av Sida. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförs.
Ansvaret för innehållet är uteslutande arrangörernas.

Burmas val 2015

Publicerad i Kalendarium